Instytut Prawa i Ekonomii

Dyżury pracowników

Dyżury pracowników

DYŻURY PRACOWNIKÓW W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020:

Dyżury odbywają się w siedzibie Instytutu Prawa i Ekonomii przy ul. Weyssenhoffa 11.

 

dr Paweł Antoszak   pokój  201B
e-mail: pawelantoszak@ukw.edu.pl  
wtorki parzyste 14.30 - 16.00
wtorki nieparzyste 7.30 - 9.00
seminaria: wtorki 16.15 - 17.45

mgr Katarzyna Biskup   pokój   115
e-mail: k.biskup@ukw.edu.pl   
wtorki parzyste: 13.00 - 14.30
wtorki nieparzyste: 11.00 - 12.30  

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski   pokój 115
e-mail: tbojar@ukw.edu.pl
dla studiów stacjonarnych: 
środy nieparzyste 12:30-14:00 
środy parzyste 19:00-20:00 
dla studiów niestacjonarnych:
15.03 godz. 15:00-15:45 
09.05 godz. 16:00-17:00
23.05 godz. 17:00-18:00
06.06 godz. 12:30-13:15

dr Marcin Borsuk  
e-mail: marcin.borsuk@ukw.edu.pl
(zagraniczny staż naukowy do końca września)
kontakt przez e-mail

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni    pokój 117
e-mail: zbigniew.bukowski@ukw.edu.pl
poniedziałki  16:00 – 17:30

dr Adam Bułat  pokój  122
e-mail: adam.bulat@ukw.edu.pl
czwartki 7.45 - 9.45

mgr Miłosz Chruściel  pokój 115
e-mail: m.chrusciel@ukw.edu.pl
czwartki 14.30 – 16.00

dr Ewa Dziawgo   pokój  201B
e-mail: edziawgo@ukw.edu.pl
środy: 11.15 – 12.45
seminaria: środy nieparzyste 16.00 – 19.00

dr Anna Folgier   pokój 116
e-mail: afolgier@ukw.edu.pl
czwartki   16.00 - 17.30

dr hab. Mirosław Geise, prof. uczelni   pokój 201 A
e-mail: mgeise@ukw.edu.pl
wtorki od godz. 9.30 do 11.00

dr Jarosław Janikowski  pokój 121
e-mail: jaroslaw.janikowski@ukw.edu.pl
wtorki  13.00  - 14.30

dr Adam Jakuszewicz  pokój  12
e-mail: jakuszewicz@ukw.edu.pl
środy  13.30 - 15.00

mgr Marta Janocha  pokój  12
e-mail: marta.janocha@ukw.edu.pl
poniedziałki   17.00 - 18.30

dr Dagmara Jaroszewska-Choraś   pokój 122
e-mail: d.jaroszewska-choras@ukw.edu.pl
wtorki  14.15 - 15.00 oraz czwartki  8.30 - 9.15
seminaria:
administracja (licencjat) środy parzyste 9.30 - 11.00
administracja (mgr) środy parzyste  11.00 - 12.30

mgr Radosław Jaroszewski pokój 6
e-mail:
poniedziałek 15:30 - 16:30
wtorek 15:30 - 16:15

dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. uczelni    pokój  205
e-mail: slawomirkamosinski@ukw.edu.pl
poniedziałki   11.00  - 12.30
seminaria:
tygodnie parzyste, począwszy od 2 marca godz. 12.30
tygodnie nieparzyste, począwszy od 24 lutego godz. 17.30

dr Agnieszka Kilińska-Pękacz  pokój 121
e-mail: a.kilinska-pekacz@ukw.edu.pl
wtorki  9.00 - 10.30 

SEMINARIUM  MAGISTERSKIE
17 MARZEC GODZ. 16.00
21 KWIECIEŃ 2020 GODZ. 16.00
19 MAJ 2020 GODZ. 16.00
2 CZERWIEC 2020 ROK GODZINA 16.00

SEMINARIUM STUDIA LICENCJACKIE
10 marzec 2019 r. Godz. 12.45
7 kwietnia 2020 Godz. 12.45
12 Maj 12.45
2 czerwiec Godz. 12.45

STUDIA NIESTACJONARNE - STUDIA MAGISTERSKIE
8.03. GODZ. 11.20 - S. 121
19.04. 20020 GODZ. 9.00- S. 121
10.05. GODZ. 14.00 S. 121

dr Tomasz Knepka   pokój  7
e-mail: tomasz.knepka@ukw.edu.pl
poniedziałki 7.30 - 9.00

dr hab. Anna Koziczak, prof. uczelni   pokój 12
e-mail: koziczak@ukw.edu.pl
wtorki nieparzyste godz. 14:15 - 16:15.
wtorki parzyste godz. 16:00 - 17:30.

dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni   pokój 109
e-mail: radekkrajewski@ukw.edu.pl
wtorki 10.00 - 12.00
środy  8.00 - 9.00

dr Anita Kubanek   pokój 123
e-mail: akubanek@ukw.edu.pl
czwartki 9.00 – 10.30

dr hab. Marian Masternak, prof. uczelni  pokój 117
email: master@ukw.edu.pl
wtorki 16.00 - 17.30
seminaria: czwartki  16.00 - 17.30 co drugi tydzień

dr Marek Mrówczyński   pokój 123
email: marekmr@ukw.edu.pl
wtorki 14.30 - 16.00
seminaria:
licencjackie: wtorki  16.00  - 17.30
magisterskie: środy  16.00  - 17.30 (co drugi tydzień)

dr Anna Nowakowska  pokój 123
e-mail: anna.now@ukw.edu.pl
środy  12.30 - 14.00
seminaria: środy  9.30 - 11.00

dr Kamila Piernik-Wierzbowska pokój 121
e-mail:
wtorki parzyste 14:15 - 16:45
środy nieprzyste 12:45 - 14:15

dr hab. Marcin Skinder, prof. uczelni  pokój  7
e-mail: skinder@ukw.edu.pl
poniedziałki parzyste 14:00 - 15:30
czwartki nieparzyste 14:00 - 15:30

dr Karol Smoter   pokój  7
e-mail: karolsmo@ukw.edu.pl
wtorki  parzyste   17.30 - 19.00
wtorki nieparzyste   12.30-14.00
seminaria: wtorki  16.00 - 17.30    s. 105

dr Magdalena Szczepańska   pokój  205
e-mail: magdasz@ukw.edu.pl
czwartki parzyste (blok 2)    14.15 - 15.45
czwartki nieparzyste (blok 1)   13 - 14.30

dr Agnieszka Szczepkowska-Flis  pokój  205
e-mail: agnieszka.szczepkowska-flis@ukw.edu.pl
parzysty wtorek 9.00 - 10.30,
nieparzysty wtorek 14.30 - 16.00,

Seminarium: wtorek
- tygodnie parzyste: 10.30 - 12.00
- tygodnie nieparzyste: 16.00 - 17.30

dr Aldona Uziębło  pokój 106
e-mail:auzieblo@ukw.edu.pl
więcej na stronie: http://aldonauzieblo.com
środy, co 2 tygodnie, od 26.02,  godz. 11.00-12.30, oraz
czwartki, co 2 tygodnie, od 5.03, godz. 16.00 - 17.30
Seminaria
Środy, co 2 tygodnie, od 4.03., zgodnie z planem w USOS, godz. 16.00 - 19.00

dr Tatiana Walkowiak  pokój 6
e-mail: t.walkowiak@ukw.edu.pl
czwartki 14:30 - 16:00

dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka   pokój  109
e-mail: awedel@ukw.edu.pl
wtorki 14:45 - 16:15

dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. uczelni  pokój  7
e-mail: jwisniewski@ukw.edu.pl
piątki 11:00-12:30
seminarium
piątki 12.45-14.15 sala 16


mgr Robert Wróblewski   
pokój 6
e-mail: robert@ukw.edu.pl
poniedziałki   9.00 - 10.30