Instytut Prawa i Ekonomii

Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie

Podstawowe informacje dotyczące Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie

Zapraszamy Uczniów szkół średnich, w szczególności z województwa kujawsko-pomorskiego, do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie organizowanym przez Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin Konkursu

Zamieszczmy formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i złożyć do 15 kwietnia 2020 roku oraz Regulamin Konkursu, z którym należy się zapoznać.