Instytut Prawa i Ekonomii

Konferencja "Prawo wykroczeń w Polsce. Doświadczenia i perspektywy"