Instytut Prawa i Ekonomii

Koło Naukowe Prawa Karnego

Koło Naukowe Prawa Karnego działa przy Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członkowie Koła interesują się prawem karnym materialnym, a także naukami pokrewnymi i pomocniczymi tej gałęzi prawa. W kręgu naszych zainteresowań poza samym prawem karnym, leżą głównie zagadnienia związane z kryminologią, penitencjarystyką oraz funkcjonowaniem jednostek umundurowanych. Za cel stawiamy sobie rozwijanie naszych pasji oraz pogłębianie naszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.

Koło nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do studentów Instytutu Prawa i Ekonomii. Jego członkiem może zostać każdy student Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który interesuje się prawem karnym.

Zatem jeżeli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawa karnego, poznać ciekawych ludzi, brać udział w wyjściach do instytucji związanych z ochroną prawną oraz w rozprawach karnych, poznać funkcjonowanie organów ścigania, czy prezentować wyniki swoich badań w formie referatów, serdecznie zapraszamy na spotkania Koła!

Opiekun Koła: dr Agnieszka Kilińska-Pękacz 

Kontakt: knpk.ukw@gmail.com
Strona społecznościowa KNPK: www.facebook.com