Instytut Prawa i Ekonomii

Koło Naukowe Inwestycji i Rynku Finansowego

REGIONALNA KONFERENCJA NAUKOWA "Stan i perspektywy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego"

W dniu 6 czerwca 2019 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych odbyła się Pierwsza Regionalna Konferencja Naukowa „Stan i perspektywy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego”.