Instytut Prawa i Ekonomii

Koło Aktywnych Studentów Administracji

O nas

Studenckie Koło Aktywnych Studentów Administracji (w skrócie K.A.S.A) jest uczelnianą organizacją studencką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zrzeszającą studentów i współpracującą z nauczycielami akademickimi UKW.