Instytut Prawa i Ekonomii

Sekretariat

Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
pokój nr 107

Ewa Leszczyńska - ipie@ukw.edu.pl
tel. (52) 34 19 001

Ewa Kulpa -  e.kulpa@ukw.edu.pl
tel. (52) 34 19 001

Magdalena Wrońska - magdalena.wronska@ukw.edu.pl
tel. (52) 34 19 001

Sekretariat czynny dla studentów:
poniedziałek – piątek  9:00 – 14:00