Instytut Prawa i Ekonomii

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Prawa i Ekonomii
plac Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
pokój nr 107
tel. (52) 34 19 001

Ewa Leszczyńska - leszczynska@ukw.edu.pl

  • indywidualne karty obciążeń pracowników IPiE,
  • sprawy związane z zatrudnieniem pracowników IPiE,
  • zapotrzebowania,

Ewa Kulpa -  e.kulpa@ukw.edu.pl

  • obsługa dydaktyczna kierunków: ekonomia oraz prawo w biznesie,
  • strona internetowej IPiE,
  • wykłady otwarte, konferencje, sympozja organizowane w IPiE,
  • wsparcie Kół Naukowych,

Magdalena Wrońska - magdalena.wronska@ukw.edu.pl

  • obsługa dydaktyczna kierunków: administracja oraz kryminologia,POLON,
  • sprawy związane z działalnością naukową pracowników IPiE (wnioski wyjazdowe, publikacje, konferencje, środki na działalność naukową).

Sekretariat czynny dla studentów:
poniedziałek – piątek  9:00 – 14:00