Instytut Prawa i Ekonomii

Instytut Prawa i Ekonomii w nowej strukturze

Instytut Prawa i Ekonomii rozpoczął swoją działalności od roku akademickiego 2019/2020 wraz z nową strukturą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi cztery kierunki studiów: Administrację, Kryminologię, Prawo w Biznesie i Ekonomię, które cieszą się dużym zainteresowaniem studentów.

Instytut Prawa i Ekonomii jest umiejscowiony w jednym z czterech Kolegiów w strukturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - Kolegium IV obok Wydziału Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów.

Kolegium IV
ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz

Dyrektor Kolegium IV
dr Joanna Gomoliszek
pokój 605
tel. 52 323 67 39
j.gomoliszek@ukw.edu.pl 

Sekretariat
mgr Małgorzata Borucka
pokój 604
tel. 52 323 67 38
sekretariat.kolegium4@ukw.edu.pl