Instytut Prawa i Ekonomii

O Instytucie

Instytut Prawa i Ekonomii rozpoczął swoją działalności od roku akademickiego 2019/2020 wraz z nową strukturą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest jednostką istotną pośród innych wydziałów i instytutów, prowadzi bowiem cztery kierunki studiów, które cieszą się dużym zainteresowaniem studentów. Są to administracja, ekonomia, kryminologia i prawo w biznesie.

Dwa pierwsze należą do kanonu kierunków o tradycyjnej formule i niekwestionowanej renomie, zaś dwa pozostałe współtworzą nowatorską i interesującą przestrzeń zdobywania wiedzy, kompetencji i umiejętności. Administracja to studia o profilu ogólnoakademickim, zaś ekonomia, kryminologia oraz prawo w biznesie realizowane są jako studia o profilu praktycznym. Wszystkie kierunki prowadzone są tak jako studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, a ofertę dydaktyczną Instytutu uzupełniają studia podyplomowe. Łącznie w Instytucie kształci się około 1000 studentów.

Instytut skupia pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych reprezentujących dwie dyscypliny naukowe - nauki prawne, ekonomię i finanse, dzięki czemu jest jedyną w Uniwersytecie jednostką dwudyscyplinową, co daje jej interdyscyplinarny potencjał z korzyścią dla prowadzonych kierunków studiów oraz ku dalszemu rozwojowi. Tworzą oni zespół naukowców prowadzących badania nad różnymi aspektami prawa i ekonomii, których efektami dzielą się na łamach publikacji naukowych, jak też poprzez uczestnictwo w konferencjach, projektach i innych formach naukowej aktywności. Pracują oni w ramach trzech katedr: Katedry Prawa, Katedry Administracji i Katedry Ekonomii. 

Instytut kontynuuje to co najlepsze z dorobku istniejącego do końca roku akademickiego 2018/2019 Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania funkcjonującego wpierw samodzielnie, a następnie w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Instytut wraz z Wydziałem Nauk o Polityce i Administracji oraz Instytutem Komunikacji Społecznej i Mediów tworzy Kolegium IV.

Siedziba Instytutu mieści się w wybudowanym na początku XX wieku budynku przy placu Józefa Weyssenhoffa 11. Józef Weyssenhoff (1860-1932) był powieściopisarzem, poetą i krytykiem literackim przez znaczną część życia związanym z Bydgoszczą. Aula w tym budynku nosi imię Mariana Rejewskiego (1905-1980) - bydgoszczanina, matematyka i kryptologa, który złamał szyfr Enigmy.