Instytut Prawa i Ekonomii

Informacje dla studentów

Zajęcia z dr Katarzyną Rybarczyk

Informujemy, że zajęcia z dr Katarzyną Rybarczyk do dnia 10.12.2021 r. zostały odwołane.

Zajęcia z dr Anną Nowakowską

Informujemy, że wszystkie zajęcia z dr Anną Nowakowską do dnia 2.12.2021 r. są odwołane.

Egzaminy dyplomowe

Egzaminy dyplomowe w dniu 1.12.2021 r.

Kierunki: administracja, prawo w biznesie

Dyżury pracowników IPiE

Przypominamy, że dyżury pracowników IPiE odbywają się w trybie stacjonarnym.

Aktualizacja planów - studia niestacjonarne - 15.11.2021 r.

Informujemy, że  w dniu 15.11.2021 r. zostały zaktualizowane plany dla studiów niestacjonarnych.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - Administracja

Informujemy o ustanowionych dniach wolnych od zajeć dydaktycznych:

Debata "Obrazy przestępstw i zbrodni w polskim filmie fabularnym i dokumentalnym"

Serdecznie zapraszamy Studentów IPiE - nie tylko z kierunku Kryminologia - na debatę na temat: "Obrazy przestępstw i zbrodni w polskim filmie fabularnym i dokumentalnym".

Aktualizacja planów dla kierunków: kryminologia i administracja

Uprzejmie informujemy, że nieznacznym zmianom uległ plan zajęć dla kierunków: kryminologia i administracja.

Plan zajęć dla studiów niestacjonarnych

Informujemy, że zostały opublikowane plany dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022.

Zapisy na seminaria dyplomowe studentów 3 roku - 2021/2022 studiów stacjonarnych

Informujemy, że zapisy na seminaria dyplomowe studentów 3 roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 odbędą się 4 października.

Spotkania organizacyjne dla Studentów stacjonarnych pierwszych roczników

Zapraszamy na spotkania organizacyjne dla Studentów pierwszych roczników.
Wszystkie spotkania odbędą się w piątek 1 października 2021 r. w siedzibie Instytutu przy placu Weyssenhoffa 11.

Harmonogram egzaminów dyplomowych w dniu 30.09.2021 r.

Zamieszczamy harmonogram egzaminów dyplomowych w dniu 30.09.2021 r. dla kierunków: administracja, prawo w biznesie.