Instytut Prawa i Ekonomii

Informacje dla studentów

Spotkania organizacyjne dla Studentów pierwszych roczników

Zapraszamy na spotkania organizacyjne dla Studentów pierwszych roczników.
Wszystkie spotkania odbędą się w piątek 1 października 2021 r. w siedzibie Instytutu
przy placu Weyssenhoffa 11.

Harmonogram egzaminów dyplomowych w dniu 30.09.2021 r.

Zamieszczamy harmonogram egzaminów dyplomowych w dniu 30.09.2021 r. dla kierunków: administracja, prawo w biznesie.

XXI edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2020 roku

Informacja o naborze do XXI edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2020 roku.

Zaliczenia - mgr Marta Janocha

Zapraszam na poprawę zaliczenia lab. z przedmiotu Podstawy kryminalistyki dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zaliczenia - Dr Agnieszka Szczepkowska-Flis

Terminy zaliczeń przedmiotów prowadzonych przez dr Agnieszkę Szczepkowską-Flis.

Dyżury pracowników IPiE w sesji poprawkowej 2020/2021

W załączniku zamieszczamy harmonogram dyżurów pracowników Instytutu w czasie sesji poprawkowej.

Płatne staże w Ministerstwie Finansów

Zapraszamy studentów i absolwentów IPiE do aplikowania na płatny staż w Ministerstwo Finansów.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską - ZUS

W imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Egzaminy dyplomowe

Prosimy o baczne śledzenie naszej strony.
Sukcesywnie będziemy aktualizować harmonogram egzaminów dyplomowych.
W najbliższym czasie zamieścimy numery sal przypisane do odpowiednich Komisji.
Zmianie mogą ulec godziny wejść, ze względu na to, że nie wszyscy Studenci będą przystępować do egzaminu dyplomowego.

Harmonogram egzaminów dyplomowych 2021

W zakładce "Plany zajęć i harmonogramy" pojawił się wstępny harmonogram egzaminów dyplomowych, które odbędą się w naszym Instytucie w dniach 21-25 czerwca 2021 r.

Prosimy o bieżące sprawdzanie aktualizacji.

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim

W zakładce "Student" --> "Plany zajęć i harmonogramy" pojawił się harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Perspektywa – wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospodarki

Studenckie Koło Naukowe Bankowości UMK organizuje już po raz siódmy Ogólnopolską Konferencję Naukową Online Perspektywa – wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospodarki.