Instytut Prawa i Ekonomii

Ekomonia I st. Ekomonia I st.

Ekomonia I st.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Prestiżowy kierunek na wyciągnięcie ręki

Studia z zakresu ekonomii cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów tak ze względu na ich konkretny charakter, jak i ogromne perspektywy zawodowe, które dają swoim absolwentom. Na UKW aplikuje na nie zdecydowanie więcej chętnych niż miejsc, które możemy zaproponować. Zostań więc jednym z tych, którym uda się je podjąć!

Jeśli więc chcesz założyć własny biznes, interesujesz się gospodarką w skali makro czy mikro, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie. Studiując ekonomię poznasz bowiem tajniki gospodarki polskiej i światowej, w tym także finansów, rachunkowości czy podatków oraz innych obszarów wiedzy, jak choćby prawa.

Na studiach ekonomicznych o profilu praktycznym, gdyż taki mają one charakter na UKW, zdobędziesz szereg kompetencji, w tym umiejętność oceny i wyjaśniania zjawisk gospodarczych, diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa, posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz przepisami prawa dotyczącymi gospodarki.

Program studiów obejmuje obligatoryjne, a jednocześnie wartościowe praktyki zawodowe.

UKW proponuje na ekonomii dwa praktyczne moduły do wyboru. Stanowi to dodatkowy atut studiów na tym kierunku, gdyż każdy student ma wybór interesującego go obszaru pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności, co idealnie uzupełni przedmioty proponowane dla wszystkich w ramach starannie przygotowanego programu studiów.

Po ukończeniu ekonomii będziesz mógł kontynuować studia magisterskie zgodnie z własnymi predyspozycjami i aspiracjami, czy realizować studia podyplomowe – oczywiście, także na UKW.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ekonomii na UKW?

Absolwenci ekonomii są poszukiwanymi specjalistami przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności (produkcyjnym, handlowym, usługowym), biurach rachunkowych i podatkowych, w instytucjach finansowych, w tym w podmiotach doradczych i inwestycyjnych, bankach oraz firmach ubezpieczeniowych.

Ekonomiści pracują również w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową, np. w Krajowej Administracji Skarbowej (np. urzędy skarbowe) czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiedzę swoją pożytkują także prowadząc własną działalność gospodarczą w różnych jej obszarach i formach organizacyjnych. Są to zatem więcej niż szerokie perspektywy zatrudnienia.

Jednostka prowadząca:

Instytut Prawa i Ekonomii

Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz
Sekretariat, pokój nr 108
Ewa Leszczyńska sekretariat.ipaiz@ukw.edu.pl  
Ewa Kulpa e.kulpa@ukw.edu.pl

Lista przedmiotów:

Semestr I

 • Mikroekonomia
 • Podstawy prawa
 • Zarządzanie
 • Matematyka w ekonomii
 • Rachunkowość
 • Technologie informacyjne
 • Socjologia
 • Filozofia z elementami logiki
 • Język obcy

Semestr II

 • Makroekonomia
 • Statystyka opisowa
 • Finanse publiczne
 • Polityka społeczna
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Język obcy

Semestr III

 • System podatkowy w Polsce (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Ekonometria
 • Polityka gospodarcza
 • Logistyka
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Język obcy

Moduł A:

 • Rachunkowość finansowa I
 • Kadry i płace
 • Innowacyjność w biznesie

Moduł B:

 • Finanse korporacyjne
 • Podatek od osób fizycznych
 • Prawo rynku finansowego

Semestr IV

 • Bankowość
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Problemy współczesnej gospodarki
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy

Moduł A:

 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość finansowa II
 • Umowy w obrocie gospodarczym

Moduł B:

 • Ordynacja podatkowa
 • Inwestycje alternatywne na rynku finansowym
 • Ocena projektów inwestycyjnych

Semestr V

 • Analiza ekonomiczna
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium

Moduł A:

 • Komunikacja interpersonalna (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza

Moduł B:

 • Negocjacje i mediacje (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Finanse międzynarodowe
 • Podatek od osób prawnych

Semestr VI

 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Biznesplan
 • Seminarium

Moduł A:

 • Rachunkowość podatkowa
 • Marketing
 • Spółki prawa handlowego

Moduł B:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Ubezpieczenia i prawo ubezpieczeniowe
 • Podatki pośrednie

Studenci wybierają moduł A lub moduł B. Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.

Opłaty za studia:

Studia stacjonarne (dzienne)

za darmo!

Studia niestacjonarne (zaoczne)

1650 zł za semestr

Studia licencjackie trwają

3 lata