Instytut Prawa i Ekonomii

Ekomonia I st.

Ręka licząca na kalkulatorze oraz dokumenty z diagramami (napis Ekonomia)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Prestiżowy kierunek na wyciągnięcie ręki

Studia z zakresu ekonomii cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów tak ze względu na ich konkretny charakter, jak i ogromne perspektywy zawodowe, które dają swoim absolwentom. Na UKW aplikuje na nie zdecydowanie więcej chętnych niż miejsc, które możemy zaproponować. Zostań więc jednym z tych, którym uda się je podjąć!

Jeśli więc chcesz założyć własny biznes, interesujesz się gospodarką w skali makro czy mikro, to jest to kierunek właśnie dla Ciebie. Studiując ekonomię poznasz bowiem tajniki gospodarki polskiej i światowej, w tym także finansów, rachunkowości czy podatków oraz innych obszarów wiedzy, jak choćby prawa.

Na studiach ekonomicznych o profilu praktycznym, gdyż taki mają one charakter na UKW, zdobędziesz szereg kompetencji, w tym umiejętność oceny i wyjaśniania zjawisk gospodarczych, diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa, posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz przepisami prawa dotyczącymi gospodarki. Nasi wykładowcy to w większości praktycy biznesu, łączący pracę na UKW z aktywnością zawodową w obszarach rachunkowości (księgowość, audyt), podatków (doradztwo), kadr i płac, bankowości, finansów czy prawa. A zajęcia do wyboru oraz koła naukowe inspirują do poszerzania wiedzy i podejmowania innych inicjatyw - mamy studenckie konferencje, monografie, oferujemy dodatkowe, certyfikowane kursy.

Program studiów obejmuje obligatoryjne, a jednocześnie wartościowe praktyki zawodowe.

UKW proponuje na ekonomii dwa moduły do wyboru. Stanowi to dodatkowy atut studiów na tym kierunku, gdyż każdy student ma wybór interesującego go obszaru pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności, co idealnie uzupełni przedmioty proponowane dla wszystkich w ramach starannie przygotowanego programu studiów.

Po ukończeniu ekonomii będziesz mógł kontynuować studia magisterskie zgodnie z własnymi predyspozycjami i aspiracjami, w tym oczywiście na UKW.

Gdzie możesz znaleźć pracę po ekonomii na UKW?

Absolwenci ekonomii są poszukiwanymi specjalistami przedsiębiorstwach o każdym profilu działalności (produkcyjnym, handlowym, usługowym), biurach rachunkowych i podatkowych, w instytucjach finansowych, w tym w podmiotach doradczych i inwestycyjnych, bankach oraz firmach ubezpieczeniowych. Ekonomiści pracują również w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową, np. w Krajowej Administracji Skarbowej (np. urzędy skarbowe) czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiedzę swoją pożytkują także, prowadząc własną działalność gospodarczą w różnych jej obszarach i formach organizacyjnych. Są to zatem więcej niż szerokie perspektywy zatrudnienia.

Rozpocznij studia z ekonomii na UKW!

Jednostka prowadząca:
Instytut Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 001
e-mail: ipie@ukw.edu.pl

Lista przedmiotów:

Semestr I

 • Mikroekonomia
 • Podstawy prawa
 • Matematyka w ekonomii
 • Historia gospodarcza
 • Polityka społeczna
 • Socjologia
 • Filozofia z elementami logiki
 • Technologia informacyjna 
 • Język obcy

Semestr II

 • Makroekonomia
 • Statystyka w ekonomii
 • Finanse publiczne
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Zarządzanie
 • Rachunkowość
 • Etyka w ekonomii
 • Język obcy 
 • Praktyki

Semestr III

 • Polityka gospodarcza 
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Podatki
 • Ekonometria
 • Gospodarka regionalna
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów unijnych
 • Start w biznesie
 • Prawo gospodarcze publiczne i prywatne
 • Programy finansowo-rachunkowe w praktyce
 • Język obcy
 • Praktyki

Semestr IV

 • Bankowość
 • Analiza ekonomiczna
 • Kwestie ekonomiczne w UE
 • Podstawy marketingu
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Rynek finansowy
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyki

Moduł A:

 • Rachunkowość finansowa
 • Kadry i płace
 • Negocjacje i mediacje

Moduł B:

 • Podatki pośrednie
 • Podatki bezpośrednie
 • Komunikacja interpersonalna

Semestr V

 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
 • Gospodarka Polski współczesnej
 • Zachowania konsumenckie
 • Ochrona środowiska w działalności gospodarczej
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Problemy współczesnej gospodarki
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Programy finansowo-rachunkowe w praktyce
 • Seminarium
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyki

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU A

 • Rachunkowość budżetowa
 • Sprawozdawczość finansowa

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU B

 • Rozliczenia podatkowe
 • Postępowanie w sprawach podatkowych

Semestr VI

 • Biznesplan
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Ubezpieczenia
 • Wprowadzenie do finansów międzynarodowych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Seminarium
 • Praktyki

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU A

 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rewizja finansowa

MODUŁY ZAJĘĆ DO WYBORU B

 • Podatki i opłaty lokalne
 • Prawo karne skarbowe
 • Kontrola podatkowa

 

Studenci wybierają moduł A lub moduł B.  Uruchamiane są oba moduły z liczbą miejsc proporcjonalną do liczby studentów.

Opłaty za studia:

 • Studia stacjonarne (dzienne): za darmo!
 • Studia niestacjonarne (zaoczne): 1650 zł za semestr
 • Studia licencjackie trwają: 3 lata